Anturajul unei fete de pension. În familie. Partea I

     Memoria aparține trecutului, iar acest trecut este acela al impresiilor mele; astfel acest trecut este trecutul meu.

                                                                                                                                  Paul Ricoeur după Aristotel & amp; Augustin

Ma mère  à 16 ans

Socrate Nicolaidi (Tata)

mama, tata și Nelly în brațele doicii ei.

Annie Marathea

Socrate Nicolaidi (Tata)

                              Eracle Marathea                                          fratele cel mai mare al mamei mele

   După multă gândire și chibzuință am hotărât prin acest test. următorul pentru ca voința și dorința mea să fie fie executate în tocmai în privința averei mele ce va rămânea dela mine după încetarea mea din viață și anume:
     1) las întreaga mea avere mobilă și imobilă fratelui meu mai mic D tru C. Marathea pe care.l înstitui astfel legator universal
     2) legatorul meu universal D. C. M. va avea obligația să servească o pensie viageră de 12 000. – Lei lunar surorei noastre Zoe S. Nicolaide până la moartea ei. Dacă însă condițiunile economice și valutare se vor schimba, ulterior de orice împrejurări. Fratele meu D. C. M va trebui să modifice pensia viageră după acelaș raport mărindu- o sau micșorând-o pentru ca dânsa să corespundă nevoilor vieții și să satisfacă o bună întreținere a surorei noastre Zoe după mărimea stabilitu de mine.
     3) Las și următoarele legate particulare:                                                                                                                                                                                                                 a) lei 3.000.000 – nepoatei mele Mariana D. Paul
           b) lei 2.000.000 – lui Marin Popeșteanu din comuna Buciumeni Plasa Budești Jud. Ilfov
           c) lei 300.000 – las ca ajutor comunei Buciumeni spre a se folosi la facerea locului [neinteligibil]
           d) pentru biserica din comuna Comuna Buciumeni las suma de lei: 200.000. – spre a se folosi la reparațiile necesare.
           e) Pentru școala din Com. Buciumeni las suma de lei 200.000. –
   Acest testament scris în întregime de mâna mea și semnat de mine l-am în ziua de 27 Dec. anul 1943 în casa mea din Com. Buciumeni Plasa Budești Jud. Ilfov
                                                                                                                                                                                                                 Eracle Marathea

vărul meu – Ticu Poenaru – Bordea

nenea John cu Lya

nenea John Marathea fratele mamei

vară-mea Anișoara Poenaru Bordea

Comentarii